Ombyggnation av bussterminalen i Hyltebruk
Nu har Trafikverket satt spaden i marken för att göra bussterminalen i Hyltebruk mer tillgänglig för alla. Bild: Fredrik Almryd

Hyltebruks bussterminal byggs om för ökad tillgänglighet

I en nationell satsning av Trafikverket ska fler busshållplatser i Västsverige göras tillgängliga för alla. I veckan sattes spaden i marken i centrala Hyltebruk.

ANNONS
LocationHyltebruk||

Just nu pågår en ombyggnation av bussterminalen på Järnvägsgatan i centrala Hyltebruk. Detta är en del av en större satsning från Trafikverket när det gäller att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i Västsverige.

– Det är för att hållplatserna ska kunna vara tillgängliga för alla, även folk med funktionsvariationer ska kunna ta bussen, säger Lina Stenholt, projektledare på Trafikverket.

Entreprenaden för ombyggnationen står Peab för och i arbetet med utformningen så har Trafikverket även haft med både Hylte kommun och Hallandstrafiken, som har fått tycka till.

– Vi kommer bland annat att anlägga taktila stråk för synsvaga, vi anlägger nya väderskydd och vi kommer att höja plattformarna för att underlätta på- och avstigning, säger Lina Stenholt.

ANNONS

Det kommer även bli tydligare för bussförarna hur de ska köra på platsen, allt för att öka trafiksäkerheten. Ombyggnationen beräknas stå klar till mitten av augusti.

Tidigare har man byggt klar hållplatsen Torup Bygdegården och efter semestern ska hållplatsen på Aspvägen byggas om. I Hyltebruk kommer också hållplatserna på Stenhuggaregatan och Hallonvägen att tillgänglighetsanpassas.

– Våra arbeten bidrar till en tryggare och bekvämare resa med förhöjda plattformar eller bussfickor, i stället för bara en stolpe utmed vägen, säger Lina Stenholt.

Förutom den ökade tillgängligheten och tryggheten ser hon även många andra fördelar med dessa ombyggnationer.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att man möjliggör att fler personer kan åka buss. Det kan även bidra till att fler väljer att lämna bilen hemma, vilket är bra för miljön.

Totalt kommer elva busshållplatser i kommunerna Hylte, Laholm och Halmstad att tillgänglighetsanpassas under året.

LÄS MER:Trafiken leds om när busshållplats vid bygdegården moderniseras

ANNONS