Hylte svarar om slamtömning: ”Svårt att jämföra kostnader”

Avtalet med entreprenören som sköter slamtömning kan se helt olika ut i olika kommuner. För Hylte kommuns del kom det bara in ett anbud.
– Så entreprenören hade ingen egentlig konkurrens, säger samhällsbyggnadschefen Katarina Paulsson.