Modellen att fördela resurser till skolan ses över. Minskar elevantalet på en skola, ska inte pengarna direkt slitas bort i från dessa kassa.
Modellen att fördela resurser till skolan ses över. Minskar elevantalet på en skola, ska inte pengarna direkt slitas bort i från dessa kassa. Bild: Henrik Montgomery/TT

Hylte ser över skolpengsreglerna

Hyltes system med skolpeng fungerar när barntalen ökar – men inte när de minskar. Därför får systemet en översyn.

ANNONS
|

Det beskedet fick övriga fullmäktigeledamöter på torsdagseftermiddagen av kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), när man skulle justera skolans budget.

Ärendet fanns uppe för dagen eftersom elevantalet under hösten minskat så pass mycket att 2,5 miljoner enligt reglerna ska tas bort ur barn- och ungdomsförvaltningens kassa.

Kommunstyrelsen (KS) hade tidigare behandlar frågan och föreslagit att man skulle låta denna extra besparing bero; skolan har ju haft tillräckligt med besparingar ändå att tampas med under de sista åren.

Redan i KS protesterade oppositionsrådet Anna Roos (C) mot att inte justera skolans kassa, eftersom det annars urholkar regelverket och principen att en fastställd skolpeng ska gälla. Vid fullmäktigemötet yrkade hon på samma sak och även på ett tillägg: om man väljer att inte följde regelverket, att det görs om.

ANNONS

Ronny Löfquist gav då Anna Roos medhåll:

– Regelverket gjordes och fungerar bra vid den tid när vi hade ökade barnantal. Men inte så bra när det minskar. Men att kräva att skolan ska göra en besparing på 2,5 miljoner nu, när det bara är tjugo dagar kvar på året är inte rimligt.

Sen förklarade han att tjänstemännen redan håller på att omarbeta mallen för hur man ska fördela resurserna inom skolan – vid ändrade barnantal – vilket kommer att presenteras tidigt under nästa år.

Det fick Roos att, efter en kort paus med överläggning med C- och M-gruppens medlemmar, att dra tillbaka sina förslag till beslut.

För HP berättar Löfquist, efter fullmäktigemötet, att översyn som ekonomikontoret gör i princip handlar om att skolpengen ska bli långsammare i förändring, så att inte stora belopp rycks bort med kort varsel. Dessutom har nuvarande system SCB:s invånarstatistik som grund. Det vore en fördel, säger Ronny Löfaquist, om man i stället självt fysiskt räknar samman alla inskrivna barn på respektive skola och fördelar anslagen utifrån det.

LÄS MER:Politikerna diskuterade hejda fria ungdomsresor

ANNONS