Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Hylte kommuns styrelser och nämnder är bemannade

Det är nu klart vilka politiker som ska sitta i facknämnder de närmaste fyra åren.

Valen för nämndsorganisationen utlöste ingen debatt, utan blev i stället ett resultat av de olika partiernas nomineringar.

HP har tidigare redogjort för S val av ordföranden i de olika nämnderna, där förändringarna i stort sett stannar vid att Göran Edberg lämnar arbets- och näringslivsnämnden (aan) för en plats i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Ny nämndsordförande i aan är nu Birgitta Årzén.

– Mellan oss Centern har det löpt väl. Vi har fått önska vilka platser vi vill ha, utifrån varje aktiv politikers intressen, och det har blivit så, säger Bo Gunnar Åkesson, Moderaternas gruppledare.

Kommunstyrelsen (ks) är ingen nämnd utan fungerar som en "regering" för kommunen, vilken bland annat både förbereder fullmäktiges beslut, verkställer dem och har ett stort självständigt mandat. Anna Roos (C) är där nu vald till 2:e vice ordförande i ks, vilket betyder att hon är oppositionskommunråd under den närmaste mandatperioden.

Överförmyndarnämnd och Patientnämnd delar Hylte med andra kommuner i Halland, varför på tisdagen endast kommunens egna representanter utsågs.

Följande är av fullmäktige på tisdagen valda till styrelser, nämnder eller representanter i andra organ:

Kommunstyrelsen

: Ronny Löfquist (S, ordf), Göran Edberg (S, 1:e v ordf), Anna Roos (C, 2:e v ordf), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Andreas Algerbo (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD).

Barn- och ungdomsnämnden

: Maria Hedin (S, ordf), Per-Yngve Bengtsson (S, 1:e v ordf), Malin Svan (C, 2:e v ordf), Alexander Engman (L), Kennerth Svensson (V), Lennart Ohlsson (C) och Stina Isaksson (SD).

Omsorgsnämnden

: Gunnel Johansson (S, ordf), Maria Johansson Arnström (S, 1:e v ordf), Maj Brodin Johansson (C, 2:e v ordf), Agneta Johansson (L), Svetlana Svensson (V), Anwar Hassan (C) och Kerstin Alexén (SD).

Samhällsbyggnadsnämnden

: Malin Thydén Kärrman (S, ordf), Bengt-Åke Torhall (L, 1:e v ordf), Martina Philip Carlsson (C, 2:e v ordf), Roger Andersson (S), Gunnel Lindgren (KV), Carl Larsson (M) och Bo Brandt (SD).

Arbets- och näringslivsnämnden

: Birgitta Årzén (S, ordf), Marie-Louice Lindström (S, 1:e v ordf), Rolf Näslund (M, 2:e v ordf), Lirim Mazreku (KV), Claes-Göran Östlund (V), Per Andersson (C) och Stina Isaksson (SD).

Hyltebostäders styrelse

: Lars Sundberg (S, ordf), Ann-Christin Wendpaap (S, 1:e v ordf), Håkan Bengtsson (C, 2:e v ordf), Fredrik Engberg (L) och Bo Brandt (SD).

Revisorer

: Ove Gustavsson (S), Kristina Johansson (S), Stigert Winterquist (L), Ingemar Steneteg (C) och Jens Bäckman (SD).

Valnämnden

: Maria Johansson Arnström (S, ordf), Katarina Bengtsson (C, v ordf), Per Anders Andersson (S), Kennerth Svensson (V) och Martin Isaksson (SD).

Tillsynsnämnden

: Ann-Kristin Pettersson (S, ordf), Uno Sjöberg (C, v ordf) och Ulf Hedin (S).

Överförmyndarnämnden

(repr. till): Micael Arnström (S).

Patientnämnden

(repr. till): Ingegerd Torhall (L).

Davidsonska donationen

: Peter Nöjd (Femsjö), Inge Sundqvist (Färgaryd), Anders Bertilsson (Jälluntofta), Ingemar Steneteg (Långaryd) och Karl Erik Axelsson (Unnaryd).

Hennoch Johanssons donationsfond

: Göran Johansson (Björnaryd), Karl-Gustaf Lindbäck (Långaryd), Anna Roos (Långaryd), Margareta Andersson (Boarp), Bertil Larsson (Landeryds Hälghult) och Bo Lindbladh (Oskarström, sammankallande).