Hylte kommun tar inte emot några flyktingar nästa år

Hylte kommun är den enda halländska kommun som inte tar emot några nyanlända under 2023. Det finns en förklaring till varför flyktingmottagandet är störst i Varberg och Kungsbacka.