Hylte kommun ser ut att göra minusresultat på 16 miljoner

Prognosen efter tre månader för Hyltes kommuns ekonomiska resultat är ett sammanlagt minusresultat på 16 miljoner. Men inga åtgärder är att vänta.
– Vi har sparat i ladorna under goda tider, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).