Hylte kommun reviderar riktlinjerna för alkoholtillstånd

Hylte kommun har reviderat sina riktlinjer för alkoholservering. Förhoppningen är att de ska vara mer informativa än tidigare.