Hylte kommun lanserar ny app – vill involvera fler i utvecklingen

Hylte kommun lanserar i dag Hylteappen som blir en ny digital kanal för kommunen. Syftet är att förenkla för kommuninvånare att ta del av kommunens service och få in synpunkter på hur man vill utveckla kommunen.
– Det är inte så många andra kommuner som har den här typen av app, säger kommunchef Emma Gröndahl.