Hylte kommun gör få inköp från näringslivet

Det råder stora skillnader mellan Hallands kommuner när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Hylte har lägst andel i länet och ligger kvar på samma nivå som 2002. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv Halland.