2015 tvingades dåvarande rektorn för Örnaskolan, Tommy Fock, beställa extra undervisningsbaracker; elevantalet hade - till följd av flyktingmottagandet - ökat med över hundra elever under en och samma termin.
2015 tvingades dåvarande rektorn för Örnaskolan, Tommy Fock, beställa extra undervisningsbaracker; elevantalet hade - till följd av flyktingmottagandet - ökat med över hundra elever under en och samma termin. Bild: Jan Bergman/ arkiv

Hylte i tvist med Migrationsverket

Den stora antalet barn från asylsökande och nyanlända familjer tvingade skolorna i Hylte att använda extra lokaler. Nu vägrar Migrationsverket betala det stöd som varit utlovat.

ANNONS
|

– Något år kom det tusen nytillkomna och trettio procent var barn som skulle in på skolor. Då räckte klassrummen inte till. I efterhand vill Migrationsverket smita från notan, kommenterar kommunrådet Ronny Löfquist (S) tvisten, vilken nu avgörs i domstol.

Det handlar om 1,8 miljoner kronor som skolförvaltningen fick betala för moduler som fanns vid flera skolor under 2017-2018, för att få utrymme för elever och verksamhet.

Sedan 2017 finns ett av riksdagen inrättat stöd (asylersättningsförordningen) som kan sökas av kommuner för mottagande av skolbarn kopplade till asylmottagandet. Då ges dels en schablonersättning per barn och dels specifikt stöd för extra kostnader som varit utöver det schablonen ska täcka.

ANNONS

Migrationsverket hävdade, när de avslog Hyltes ansökan, och hävdar alltjämt att flyktingmottagandet i kommunerna inte är större än att barnen i sammanhanget borde fått plats på ordinarie skolenheter och befintliga klassrum. De hyrda klassrumsmodulerna borde därför inte betraktas som en extra kostnad.

För tre månader sedan dömde Förvaltningsrätten i Göteborg till Hylte kommuns fördel. I domen konstateras att de förutsättningar som Migrationsverket tänkt sig ”inte överensstämmer med den faktiska situationen i kommunen”, att Migrationsverket måste backa i fråga om Hylte och betala ut den ersättning som kommunen sökt: de 1,8 miljoner som belastat kommunen i form av hyra av moduler och städning i desamma.

Det kan påpekas, för den eventuellt nytillkomne HP-läsaren, att Hyltes mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd åren runt 2015 var bland det största i Sverige i relation till kommunens folkmängd.

Migrationsverket nöjde sig inte med förvaltningsrättens utslag utan har överklagat till nästa instans, kammarrätten, och där är tvisten ännu inte avgjord.

ANNONS