Hylte i bottenskiktet i enkät om mäns våld mot kvinnor: ”Arbetet är jättehögt prioriterat”

I en rankning om kommunernas arbete mot kvinnovåld hamnar Hylte kommun näst sist. Men resultatet i enkäten är missvisande eftersom Hylte har svarat slarvigt och felaktigt på flera frågor, menar kultur- och folkhälsochefen Christer Grähs.
– Det här arbetet är jättehögt prioriterat.