Kommunrådet Ronny Löfquist (S) hoppas på fler stopp utmed HNJ-banan om grannkommunen Halmstads visioner slår in.
Kommunrådet Ronny Löfquist (S) hoppas på fler stopp utmed HNJ-banan om grannkommunen Halmstads visioner slår in.

Hylte hoppas få åka snålskjuts i Halmstads visionsspår

När Halmstad kommun spänner bågen med högt satta befolkningsmål hoppas ledningen i Hylte på att få följa med tåget. Inte bara bildligt utan även fysiskt med nya stopp på HNJ-banan.

ANNONS
|

Lagom innan jul lämnade kommunstyrelsen i Hylte in ett remissvar på Halmstads kommunövergripande översiktsplan, Framtidsplan 2050. Målet är att öka befolkningen i Halmstad med 50 procent, från idag 101 000 invånare till 150 000 till 2050. Hylte kommun har i egenskap av grannkommun fått möjlighet att lämna sina synpunkter under samrådstiden som avslutas 11 januari, 2021.

– Rent generellt har Halmstad väldigt höga ambitioner att växa och det ser vi som positivt från Hyltes sida. Framförallt att man ser både Oskarström och Åled som tillväxtområden utmed Nissastigen och HNJ-banan, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Hylte kommuns egna översiktsplan antogs för ett år sedan men har överklagats och enligt Ronny Löfquist så håller den först nu på att vinna laga kraft. Att ha fått möjlighet att tycka till om den större grannkommunen i väster ser han som en positiv möjlighet för Hyltes ledning att måla upp sina tankar och visioner.

ANNONS

– När Halmstad växer så tror jag att den förtätningen kommer att ge ringar på vattnet. Det kommer också att få grannkommunerna att växa.

Ronny Löfquist menar att hittills har Halmstads befolkning växt för långsamt för att ge dessa effekterna. Han jämför med hur det ser ut runt Göteborg och i Öresundsregionen där småkommunerna växer snabbt just nu.

– Vår andra synpunkt är om Halmstad ska växa så kommer det innebära mer utbyte av både arbetskraft och boenden mellan våra kommuner.

Följden som han ser det är att fler och fler kommer att behöva pendla mellan kommunerna. Idag sker cirka 1300 resor dagligen med bil till och från Halmstad och Hyltebruk, skulle Halmstads befolkning öka enligt visionen till 2050, så skulle det medföra 1900 pendlingsresor med bil dagligen.

– Då är en attraktiv kollektivtrafik en förutsättning. Skulle det vara så att det bara ska gå buss mellan Hylte och Halmstad så skulle det korka igen Halmstad med alla dessa bussar och bilar.

Med de tankarna så leder spåret in på en gammal käpphäst för Hylte kommun.

– Därför vill vi vara så tydliga att det är Halmstad – Nässjö järnväg som gäller. Där är vi positiva till att Halmstad pekar ut Åled som ny stationsort. Vi själva har ett mål att binda ihop Hyltebruk med järnväg, säger Ronny Löfquist.

ANNONS
ANNONS