Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostadsbestånden i Hylte är överlag omoderna. Därför behövs det, menar kommunrådet Ronny Löfquist (S), fortsatt nyproduktion. Bild: Hallandsposten/arkiv
Bostadsbestånden i Hylte är överlag omoderna. Därför behövs det, menar kommunrådet Ronny Löfquist (S), fortsatt nyproduktion. Bild: Hallandsposten/arkiv

Hylte har balans på bostäder - hotas av tapp på befolkning

Hylte är den enda kommunen i Halland som uppges ha en balans på bostadsmarknaden; inte det underskott på lägenheter som gäller de övriga kommunerna.

Detta visar en rapport från länsstyrelsen i Halland. Den publicerades redan förra året, men kan vara aktuell att kika på igen då det drivs fram både mark och planer för byggande i Hyltebruk, Torup och Unnaryd - samt att befolkningstalet verkar gå nedåt.

Rapporten, Bostadsanalys Halland 2020, bygger till största delen på en enkät som Boverket lät kommunerna svarade på i början av det året - innan coronakrisen hann börja prägla samhällslivet. Analysen är också gjord med hjälp av SCB-statistik kring befolkningen.

Förutsättningarna för Hyltes balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder - vilken uppnåddes under 2019 - är skild från de övriga fem kustkommunerna. Detta genom att Hylte har haft en mycket lång period med överskott av lägenheter med endast korta moment av balans, vilka på 2000-talet inträffade 2008 och 2015.

Under de senaste 20 åren är det ingen av de övriga Hallandskommunerna som upplevt överskott; dessa kommuner har - vart och en - under större delen av perioden haft brist på bostäder.

Hylte hade ett för sin del ett unikt år av ”brist”, vilket var 2017. En tidpunkt då man från kommunalt håll också tog initiativ till den byggnation som nu pågår vid Sjögårdssjön i Torup och skaffades sig marken för Parkstaden i Hyltebruk, som det råder stora planer för. I november 2017 antogs också detaljplanen för ”Vegas äng” i Unnaryd, där gata, VA-ledningar och el just nu håller på att dras fram för ett tänkt sjönära bostadsområde.

I kulisserna har det samtidigt svängt i befolkningsutvecklingen. Mellan 2013-2017 ökade Hyltes befolkning med tio procent, vilket relativt sett är en dramatisk ökning. Men 2017 bromsades denna och har följts av en nedgång.

– Det är bekymmersamt. Den senaste befolkningssiffran som vi har, från november 2020, är inte trevlig alls, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte.

Hylte har lyckats hålla sig runt 10 800 invånare under första halvan av året, varefter ett fall ser ut ha inletts vilket sista november hade nått ned till 10 667 invånare.

Är det här skäl till slå till bromsen och ompröva det bostadsplanerande som pågår?

Det tycker inte Ronny Löfquist:

– Vi har ett överskott på äldre lägenheter. Det saknas nybyggda bestånd. Detta måste vi komma tillrätta med, säger han.

I bostadsmarknadsenkäten anger Hylte också att efterfrågan på de lägenheter som då och då blir lediga (hos Hyltebostäder) faller ut olika i olika delar av kommunen. Störst riv är det på centralorten.

Unnaryds lägenhetsbestånd, exempelvis, har i viss mån visat sig svåruthyrt, möjligen för att Hyltebostäders lägenheter där är relativt små och omoderna.

Allmänheten efterfrågar främst större hyresrätter”, säger man i sitt enkätsvar.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här