Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Här i Lindhult vill Trafikverket anlägga en av sina
Här i Lindhult vill Trafikverket anlägga en av sina "viltövergångar" genom viltstängslet. Platsen är olycksdrabbad, vilket skylten och reflexvästen som gårdsägaren har till hands vittnar om. Bild: Lennart Hildingsson

Hylte går emot faunapassager på Nissastigen

Från tveksamhet till motstånd - Hyltepolitikerna säger nu tvärt nej till Trafikverkets faunapassager på Nissastigen norr om Hyltebruk.

De ska byggas tidigast om fem år. Men redan nu genomför Trafikverket en planering och samlar in remissyttranden från olika håll. Det är inte säkert att Hyltes nej leder till att Trafikverket backar.

Vid samråd tidigare under året har kommunal handläggare mest ifrågasatt effekterna av hela paketet med åtgärder längs vilthägnade väg 26. Men när samhällsbyggnadsnämndens politiker sammanträdde i veckan, bestämde man sig för att sätta ned foten. Politiken i Hylte ställer sig i motstånd till de två faunapassager som planeras öppnas: en vid Lindhult i närheten av Hyltebruk och en strax norr om Nyarpskrysset i Långaryd.

Nämnden var enig och förslaget till beslut lämnades av Centerpartiets Martina Philip, vilket bland annat uttrycker att ”...det i nuläget inte finns tillräcklig kunskap eller erfarenhet om faunapassager i ett plan, varken när det gäller trafiksäkerheten eller den ekologiska funktionen.”

En schematisk bild över faunapassage över större väg. Bild: Vägverket illustration
En schematisk bild över faunapassage över större väg. Bild: Vägverket illustration

Förslaget från Hylte kommun blir istället att vägen görs om så att det blir mötesfria trafikriktningar. Då kan man dessutom lämna den 80-begränsning som infördes för drygt två veckor sedan; sträckorna får istället standard för 100 km/h.

– Det är givet att vi lämnat ett remissyttrande som är konsekvent med vad vi tyckt om hastighetsbegränsningen till 80, säger Malin Thydén Kärrman (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I september ställdes sig hennes nämnd avvisande till 80-sänkningen, som då var ute på remiss. Andra remissinstanser framhöll negativa effekter på arbetspendling till och från Smålandsstenar.

Yttrandet från Hylte som faunapassagerna, vilket översändes till Trafikverket idag, slutar med uppmaningen till Trafikverket att omarbeta sina förslag. Först och främst så Nissastigen här, via andra investeringar, rustas med mitträcken och blir mötesfri. Därefter att planeringen av passagerna görs om, så att det istället blir övergång för viltet i någon form av bro över vägen.

Så fungerar faunapassagerna

Viltstängslet ges en öppning på 30 meter på båda sidor om vägen.

En större yta framför öppningarna röjs fri från buskar och träd, där övervakningskameror sätts upp som ”detekterar” djur som är på väg.

När ett djur av tillräcklig storlek kommer in i den öppna zonen startar ett system med skyltar som varnar trafiken på vägen med blinkljus.

På vägen målas också ledlinjer, vilka delvis talar om för bilisten vad passagen exakt är, men också sägs fungera som vägvisning för djuren.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!