Hylte fortsätter kämpa för att höja lärarbehörigheten

Andelen behöriga lärare i Hylte kommun har legat lägst i länet under de senaste åren. Så även i år. Men det finns många faktorer som påverkar statistiken, säger skolchefen och berättar om de långsiktiga planerna för att lyfta behörigheten.