Hylte drar vinstlotten i nytt förslag

En hoppfull glimt har tänts för det budgetunderskott som Hylte kommun har tampats med på sistone. I ett nytt förslag till regeringen pekar mycket på att små kommuner kan få stora tillskott i kommunal utjämning framöver.