Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ronny Löfquist (S) presenterade de färska siffrorna för Hylte vid en digital presskonferens på fredagsförmiddagen. Bild: Lennart Hildingsson
Ronny Löfquist (S) presenterade de färska siffrorna för Hylte vid en digital presskonferens på fredagsförmiddagen. Bild: Lennart Hildingsson

Hylte avsätter 5 miljoner till att ”komma ifatt” vad coronan stoppat

Efter två tidigare förlustår visar Hylte kommuns siffror för 2020 ett överskott på 18,7 miljoner kronor.

– Det är ett riktig, riktigt bra resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), bland annat mot bakgrund av de kriser, faktiskt två sådana, som präglat det gångna året.

Förutom coronana fanns också översvämningarna våren 2020 som tvingade kommunen till en stabsorganisation.

Kommun har fått ta del av utökade statsbidrag under coronaperioden och även ett direkt stöd på 6,9 miljoner för kostnader som uppstått för att minska smittspridning. De konkreta utgifter som uppstod då bland annat äldreboendena införde besöksförbud, ökad bemanning och vårdinsatser är bokförda till 9,5 miljoner kronor. Skillnaden mellan dessa belopp förklaras med att vissa kostnader inte varit stödberättigade, bland annat inköp av Ipads till skolelever tvingats få sin undervisning hemma via internet.

Ronny Löfquist säger att statsbidragen är en stor bidragande orsak till att man fått ett så gott ekonomiskt resultat, men anger att det samtidigt är svårt att säga hur utvecklingen varit för kommunen om coronan inte varit.

Kopplat till coronan planerar den politiska majoriteten att överföra 5 miljoner kronor ur överskottet 2020 till en ”coronareserv 2021”.

– Vi har en verksamhetsskuld uti förvaltningarna. Det handlar i hög grad om utbildningar och visst underhåll som varit omöjliga att göra under coronan. En del kompetensutveckling är nödvändig, av den som vi missat och som vi måste komma i fatt. Bland annat därför sätter vi av de här fem miljonerna.

Det gör att det preliminära resultatet för året landar på drygt 13 miljoner, ur vilket hälften föreslås läggas i kommunens resultatutjämningsreserv som därefter kommer att uppgå till 70,8 miljoner kronor.

På investeringssidan har nästan 67 miljoner använts, bland annat till den ännu inte avslutade renoveringen och ombyggnaden av Kinnareds skola. Investeringarna uppges inte har påverkats av coronautbrottet och de restriktioner som varit.

Bokslutet ska formellt nu först behandlas på nämndsnivå, innan kommunledningen gör en slutlig uträkning som går vidare till fullmäktige där den klubbas i maj – och parallellt också till revisorerna för granskning.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här