Hylte är i behov av fler familjehem för barn och unga

Hylte kommun behöver fler familjehem. Brist råder i hela landet, och nu ligger hoppet på att fler ska vilja öppna sina hem för barn och ungdomar.
– Vi tror att det finns familjer som passar in på den kravprofilen vi har, som av olika anledningar inte hör av sig till oss, säger Christer Grähs, kultur-och folkhälsochef.