Högt inflöde av motioner irriterar Löfquist (S): ”Urholkar kommunens ekonomi”

Det handlar om allt från EPA-ungdomar, skolfrukostar och mensskydd – till textilåtervinning, övervakningskameror och en minneslund för husdjur. Inflödet av nya förslag från politiker är högt. Motionerna innebär kostnader för Hylte kommun och detta vållade debatt under fullmäktigemötet.