Högre belastning på socialtjänsten – fler ärenden rör tonåringar

Det råder högtryck på socialtjänsten i Hylte kommun. Allt fler ärenden rör tonåringar som har hamnat på glid.
– Som många andra kommuner har vi sett en postcovid-effekt, säger kultur- och folkhälsochefen Christer Grähs.