Heltid som norm pausas inom omsorgen i Hylte kommun

Hylte kommuns omsorgsförvaltning pausar arbetsmodellen ”Heltid som norm”. Fler anställda som vill arbeta deltid får möjlighet till det.
– För att vi inte ska behöva varsla medarbetare anser vi att det är bättre att anställa på deltid, säger Lena Borg, tillförordnad omsorgschef.