Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

”Helt tyst hoppas vi aldrig det blir”

Mark- och miljödomstolens senaste dom som förbjuder flisning vid Kinnaredssågen är ett stort bakslag för verksamheten. Inte minst miljömässigt när mer ved och flis nu måste transporteras till och från Kinnared.

Frågan om buller från sågverket i Kinnared är ingen ny historia, i flera år har närboende klagat och drivit processer för att få ner bullernivåerna.

Nu senast har fyra när-boende under några år överklagat och drivit ärendet om att få stopp på vad de kallar för ”bullerterror” från en flisningsmaskin på området. I en dom från förra veckan meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver samhällsbyggnadsnämndens och länsstyrelsens beslut i frågan och förbjuder Derome Timber att flisa stamved och trädelar på fastigheten.

Derome Timbers vd Gunnar Jakobsson ställer sig frågande till domen av flera anledningar och hänvisar bland annat till de bullermätningar som är gjorda.

– Det är ett ackrediterat ljudmätningsföretag som har gjort mätningar vid de närboendes hus och gränsvärdena överstigs inte. Verksamheten vi bedriver kommer aldrig att vara tyst och den dagen det tystnar helt är sågverket nerlagt. Det hoppas vi att vi aldrig får uppleva, säger Jakobsson.

Flisningen är enligt Jakobsson en del i sågverkets kontinuerliga arbete med att minska sin miljö-påverkan.

I detta fall handlar det om en energieffektivisering eftersom flisningen av stamved och trädelar sker på plats i Kinnared där det sedan eldas med i pannan.

– Man kan bli lite fundersam kring beslutet. Nu får vi transportera bort den miljövinsten när vi i stället för att flisa på plats får transportera flisveden till andra platser, som till exempel upp till Limmared, och sedan köra tillbaka flisen i container- bilar för att elda med i pannan i Kinnared. Uppskattningsvis handlar det om 400 lastbilstransporter om året som vi får köra in, säger Jakobsson.

Pannan som driver virkestorkarna och torkningen av de spån som senare används i pelletspressningen är en viktig del i verksamheten. Att bygga in flisnings-maskinen är enligt Jakobsson komplicerat och kräver stora investeringar. I stället försöker de att bygga upp vältor av energived riktade mot närliggande bostäder som bullerbarriärer. Men helt tyst blir det aldrig.

– Jag hoppas att Kinnaredsborna accepterar det och att de tillsammans med kommunen ska stötta oss. Vi har i dag 70 personer anställda och jag hoppas att vi ses som en viktig arbetsgivare i trakten och som en del i samhällets fortlevnad, säger Jakobsson.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här