Expeditionsgruppen. Bertil och Lilly Holmén och Björn Lood från Naturskyddsföreningen tillsammans med arboristen Bob Looijen som tillsammans byggde grunden till en framtida boplats för kungs- eller havsörn.
Expeditionsgruppen. Bertil och Lilly Holmén och Björn Lood från Naturskyddsföreningen tillsammans med arboristen Bob Looijen som tillsammans byggde grunden till en framtida boplats för kungs- eller havsörn.

Grunden lagd för framtida örnbo

Naturskyddsföreningen i Hylte hoppas kunna hjälpa kommunens örnar med bostadsproblematiken. I tisdags lade de grunden för något de hoppas kunna bli ett framtida örnnäste.

ANNONS
|

Både havs- och kungsörnar bygger sina bon på upphöjda platser, såsom klippor eller i höga kraftiga träd.

Problemet är dock att det av olika anledningar, som till exempel skogsbruk, råder brist på träd av sådan storlek att de klarar av att hålla upp ett örnbo.

– Det är stora fåglar det här, de har upp till två och en halv meters vingspann och bygger stora bon. Det är brist på träd med en så mäktig krona med grenar kraftiga nog att bära ett bo som väger ett ton, säger Sören Kabell från Naturskyddsföreningen som hoppas kunna hjälpa kommunens örnar med boendeproblematiken.

ANNONS

I tisdags begav sig styrelsemedlemmar från Naturskyddsföreningen ut i skogen tillsammans med arboristen Bob Looijen, för att högt upp i en trädkrona lägga grundstenen till vad de hoppas ska kunna bli ett framtida örnnäste.

– Det var ett stort hjul från en gammal höräfsa som vi tror blir en bra plattform. Det tog en hel dag att få det på plats högt uppe i en tall som vi valt ut, säger Sören.

Looijen klättrade tolv meter upp och sågade däruppe till kronan så att plattformen kunde läggas som grund. Hjulet fästes och stagades även med starka metallstöttor nedåt på stammen.

– Sedan högg vi grenar och kvistar som vi hissade upp och flätade in och byggde på hjulet med ett naturligt underlag, så det inte bara är en ren metallyta, säger Sören.

Antagligen kommer det först att bli kråkor som bosätter sig där och kanske tar korpar över efterhand.

– Efter det kanske det kommer fiskgjuse som tycker om platsen, men förhoppningen är att det en dag ska komma en stor örn som tycker att det är ett stort fint bo och jagar bort småfåglarna, säger Sören.

Observationer av såväl kungsörn som havsörn har gjorts flera gånger i området och gruppen hoppas nu att kunna hjälpa de hotade fåglarna tillbaka.

ANNONS

– Näringskedjan är rubbad utan de stora rovfåglarna och det är kul om vi kan få tillbaka balansen, säger Sören hoppfullt.

ANNONS