Grönt ljus från politikerna – korttidsboende kan byggas klart

Kommunfullmäktiges ledamöter är eniga om att låta Hyltebostäder använda ytterligare sju miljoner kronor för att bygga klart korttidsboendet på Bäckgatan. Flera politiker vill nu att rutinerna för upphandling ses över.