Grödan som kan lösa foderkrisen

Torkan leder till att många bönder i södra Sverige riskerar att behöva slakta sina djur. Mattias Johansson i Torup försöker nu med nya medel undvika slakten.