Fyrfackskärl kan införas 2026 – nya soptunnor kostar 15 miljoner

Hylte kommun lutar åt att införa ett nytt avfallssystem om bara två år. Om kommunen väljer fyrfackskärl kommer tusentals nya soptunnor att behöva köpas in till alla hushåll. Kostnaden beräknas till totalt 15 miljoner kronor.