Fritidsbank för kommunens ungdomar i nytt förslag

Barnfattigdom, unga tjejer som mår dåligt och A-traktorer som körs på fel platser. Med detta i åtanke föreslår Centerpartiet i Hylte en rad insatser för kommunens unga – bland annat en ungdomsmottagning och en fritidsbank som lånar ut idrottsutrustning.