Framtiden för Rydöbruks skola och förskola ska utredas

Ödet för Rydöbruks skola och förskola är närmre ett avgörande. Politikerna har gett i uppdrag att skolornas framtid ska utredas.
– Det är ett stort beslut så det är viktigt att vi har bra underlag inför det beslutet, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S).