Framtida idrottshall kan behöva flyttas – för trångt vid Elias Fries skola

Hylte kommun behöver titta på alternativa placeringar för den nya idrottshallen eller den nya storförskolan i Hyltebruk. Förstudien visar att alla verksamheter inte får plats på Elias Fries skolområde.