Förutsättningar för småföretag i Hylte rankas lågt

Förutsättningarna för småföretagare i Hylte har blivit sämre enligt en undersökning. Men den kommunala näringspolitiken ses som en relativ styrka.