Försvarsmakten motsätter sig 275 meter höga vindkraftverk

Företaget Zephyrs planer på åtta vindkraftverk utanför Långaryd har stött på hinder innan ansökan ens skickats in till länsstyrelsen. Försvarsmakten motsätter sig vindkraftsparken och menar att den kan medföra skada för totalförsvarets militära del.