Förslag om att lägga ned Solgläntans förskola i Långaryd

Framtid Hyltes budgetförslag för 2023 innehåller färre investeringar än tidigare år och det finns risk att man behöver ta till kommunens ”krockkudde” för att undvika besparingar. Ett besparingsförslag som läggs redan nu är att avveckla förskolan i Långaryd där 20 barn går i dag.