Flera besparingar på gång inom omsorgen – äldreboenden kan få färre platser

Omsorgsnämnden vill utreda en minskning av antalet platser på kommunens äldreboenden. Vid sidan av detta föreslås flera besparingar inom omsorgen. Ett första beslut handlar om att dra ner på antalet chefstjänster och i juni avgörs framtiden för kommunanställda rehabassistenter.