Fler sparåtgärder kan bli aktuella inom omsorgen – går back med elva miljoner

Prognosen för i år visar ett underskott på elva miljoner kronor för omsorgen i Hylte. Omsorgschefen Jörgen Lövgren flaggar för att fler sparåtgärder kan bli aktuella om de inte får mer pengar till verksamheterna nästa år.
– Uppsägningar kan inte uteslutas, säger Lövgren.