Flera av niorna som slutade på Örnaskolan i år än tidigare årskullar är behöriga till gymnasiet. Detta visar färsk statistik.
Flera av niorna som slutade på Örnaskolan i år än tidigare årskullar är behöriga till gymnasiet. Detta visar färsk statistik. Bild: ARKIV/Isabel Bark

Fler elever lämnar grundskolan med behörighet

Behörigheten till gymnasiet ökar bland Hyltes avgångsklasser. När det gäller meritpoängen så stiger tjejernas medelvärde medan killarnas backar något.

ANNONS
|

Färsk statistik visar på att fler och fler elever i Hylte kommun lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet. En trend som skolledningen på Örnaskolan gläds åt.

– Det är ett långsiktigt arbete som påbörjades för några år sedan där man arbetat mycket med återkoppling med eleverna och sätter dem i fokus. Sedan tror vi att den ökade behörigheten i lärarkåren givetvis påverkat i rätt riktning, säger Björn Gustafsson, rektor Örnaskolan.

Positiva skolresultat som pekar uppåt i en period där skolan i Hylte kommun fått dra ned på ett flertal tjänster.

– Det är ju lite överraskande. Vi har lyckats klara lärarsidan från stora nedskärningar men det är kringresurserna som vi tappat. Detta medför att lärarna får mer att göra så trots nedskärningar har man gjort ett fantastiskt arbete med eleverna, Björn Gustafsson.

ANNONS

Totalt är det 78 procent av eleverna som lämnar grundskolan som är behöriga till gymnasiet. Tittar man på meritpoängen så har tjejernas resultat i Hylte kommun ökat från 214,7 poäng till 241,1 medans killarna minskar från 203,3 poäng till 187,1 för 2020.

– Jag tror att tjejer kanske är mer studiemotiverade och kanske mer väljer teoretiska ämnen på gymnasiet. Killarna kanske inte är lika studiemotiverade och har kanske bestämt sig för att läsa en praktisk linje och därför väljer att lägga sig på en lägre betygsnivå, säger Björn Gustafsson.

Emma Vari som är studie- och yrkesvägledare på Örnaskolan berättar att det finns många killar som har betydligt högre meritpoäng än flickorna men att det är desto fler killar med låga poäng vilka drar ner statistiken.

En annan tendens som har ändrats är att det tidigare var många nyanlända med låg språknivå som drog ner snittet, men så är inte längre fallet.

– Det är inte de som drar ned behörigheten bland framförallt killar utan de har faktiskt lyckats bra och varit jätteduktiga, säger Björn Gustafsson.

Vilket också Emma Vari bekräftar när man tittar på de elever som är aktuella att börja på kompetenscentrum för att läsa in vissa skolämnen.

– Ser man på de som ska till kompetenscentrum och inte är behöriga till gymnasiet, så är det främst svenskfödda elever, säger hon.

ANNONS
ANNONS