Sjögårdssjön ligger mitt i Torups samhälle.
Sjögårdssjön ligger mitt i Torups samhälle. Bild: Isabel Bark/HP ARKIV

Farhåga om tungmetaller vid Sjögårdssjön

Tillstånd har getts för att gräva bort sly i strandkanten av en tomt mot Sjögårdssjön i Torup.

ANNONS
LocationTorup||

Från Hylte kommuns miljökontor har lämnats farhågor mot att marken i fråga kan innehålla miljögifter som härstammar från Bårebo Svensk Skruvs fabrik i närheten. Det finns dock ingen dokumentation om detta och länsstyrelsen, som gett tillstånd, ställer heller inga krav på projektet som direkt kan kopplas till verkstadsindustrins eventuella föroreningar.

Det är vid en villatomt, på västra sidan av sjön, som slyväxten har blivit så omfattande att ägaren vill anlita en entreprenadfirma för att få bort den. Det handlar om en yta på cirka 30 kvadratmeter. Arbetet uppges ska göras med en larvgående grävmaskin.

Att det över huvud taget krävs ett tillstånd för arbetet, är en följd av lagstiftning kring sjöar och vattendrag.

ANNONS

Farhågorna kring skruvfabriken följer av en föroreningsinventering. Den anger att det finns lösningsmedlet dikloreten och förhöjda värden av tungmetaller på industrifastighetens mark, och då att dessa föroreningar möjligen förts vidare med grundvatten mot Sjögårdssjön.

ANNONS