Enighet kring ny förskola intill skolbygget i Landeryd

Det blir av allt att döma även en ny förskola i Landeryd. Politikerna i kommunstyrelsen förespråkar det alternativet före att renovera den nuvarande F–6-skolan till en förskola.
– Allt pekar mot att det är bäst att bygga nytt, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).