Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Jag ser bara positiva saker med en resursskola. I bästa fall kan den betyda skillnaden mellan att lämna grundskolan med betyg eller inte”, säger Örnaskolans rektor Per Henriksson. Till vänster i bild syns Gamla Real där resursskolan startar i augusti. Bild: HP Arkiv
”Jag ser bara positiva saker med en resursskola. I bästa fall kan den betyda skillnaden mellan att lämna grundskolan med betyg eller inte”, säger Örnaskolans rektor Per Henriksson. Till vänster i bild syns Gamla Real där resursskolan startar i augusti. Bild: HP Arkiv

Efter kritiken mot arbetsmiljön – resursskola startar i augusti

Efter långvariga arbetsmiljöproblem på Örnaskolan där elever betett sig hotfullt och våldsamt mot personalen kan rektorn nu dra en lättnadens suck – i augusti startar en ny resursskola med plats för tolv elever med särskilda behov.
– För de här eleverna kan det betyda skillnaden mellan att lämna grundskolan med betyg eller inte, säger rektorn Per Henriksson.

Den senaste veckan har Hallandsposten skrivit om arbetsmiljöproblemen på Örnaskolan. Arbetsmiljöverket skrev ett föreläggande med ett viteshot om 250 000 kronor om skolan inte omedelbart sätter in åtgärder som tryggar arbetsmiljön för de anställda. Skolpersonalen ska inte riskera att utsättas för våld, allvarliga hot och kränkningar på sin arbetsplats.

LÄS MER: Skola riskerar vite – brast i hantering av hotfull elev

LÄS MER: Örnaskolan svarar på Arbetsmiljöverkets kritik

I kontakten med Arbetsmiljöverket har både Per Henriksson, rektor på Örnaskolan, och Lärarnas Riksförbund i Hylte kommun lyft behovet av en resursskola i Hylte. En sådan enhet skulle ha bättre förutsättningar att hantera elever med särskilda behov, exempelvis elever med adhd-diagnos – och elever som uppför sig hotfullt eller våldsamt mot skolpersonal.

– Jag ser bara positiva saker med en resursskola. I bästa fall kan den betyda skillnaden mellan att lämna grundskolan med betyg eller inte. Sett ur elevperspektivet kan det bli att eleven, tack vare att eleven fick gå i resursskola under en tid, kunde nå betyg som gjorde personen behörig till gymnasiet och gå en yrkesutbildning eller ett studieförberedande gymnasieprogram, säger Per Henriksson.

”Kommunen investerar i en möjlig besparing”

Han ser resursskolan som en viktig investering för Hylte kommun. Elever med särskilda behov, som inte får det stöd de behöver, riskerar att hamna snett i livet.

– Det gör att man blir dömd till utanförskap vid 16 års ålder. Om man inte kommer in på en gymnasieutbildning kan det leda till svårigheter även senare i vuxenlivet. Det innebär att kommunen genom att investera i en resursskola också investerar i en möjlig besparing, eftersom de människor som inte kommer in på gymnasiet riskerar att kosta samhället en massa pengar.

I februari beslutade barn- och ungdomsnämnden att starta en resursskola i Gamla Realskolan i Hyltebruks centrum. Verksamheten skulle komma igång så snart som möjligt, meddelade nämndsordföranden Maria Hedin (S). Detta hanns inte med under vårterminen.

LÄS MER: Gamla Reals försäljning hejdas - blir resursskola

Starten ser nu ut att bli vid höstterminsstarten i augusti och resursskolan kommer att ha plats för sammanlagt tolv elever med särskilda behov.

– Frågan ligger på huvudmannen och vi har fått besked att det i bästa fall ska finnas en sådan på plats i augusti. Kontoret håller på att rekrytera personal och Hyltebostäder ska färdigställa lokalerna under sommaren, säger Per Henriksson.

Skolornas rektorer kommer att ansöka om platser för elever de anser behöver en plats på resursskolan. Sedan är det upp till barn- och ungdomschefen att fatta beslut om vilka som får platserna.

– Föräldrarna har egentligen inte möjlighet att påverka själva placeringen, även om de naturligtvis ska höras och kan tycka till. Det ska finnas en gedigen bakgrund och utredning till varför man placerar en elev på resursskolan.

Behöver en annan form för sin skolgång

Hur lång period en elev går i resursskola kommer att variera från fall till fall.

– Det ska vara tills eleven har nått den förmågan och nivån då eleven bedöms kunna gå i en vanlig klass igen.

För de övriga eleverna på Örnaskolan kan resursskolan också bli betydelsefull.

– De får en lugnare skolmiljö om vi får möjlighet att hantera de kompisar som behöver ha en annan form för sin skolgång. Alla har något att vinna på detta.

Har personal som arbetar på en resursskola större möjligheter att förhindra våld och hot från elever?

– Det är en hypotetisk fråga. Naturligtvis finns det risker där också, men resursskolan har undervisning i oerhört små grupper, ibland en till en. Den typen av skolmiljö ska inte trigga eleverna, utan är mer tillrättalagd och lugnare – och man har eliminerat riskerna för att eleverna ska bli utåtagerande.

I resursskolan ska eleverna också lättare känna sig sedda och kunna fokusera på skolarbetet.

– I de kommuner som har haft detta har man sett resursskolan som en investering på kort sikt och på lång sikt har det inneburit att fler unga människor kan komma ut i samhället och få ett arbete.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!