EEW överklagar krav på att kartlägga djur på mosse

EEW protesterar mot att behöva genomföra en inventering av växter och djur på Snokamossen, där man ansökt om att få bygga en solcellspark.