Digitala boklån ökar – ny plan ska framtidssäkra biblioteken

De digitala lånen ökar på folk- och skolbiblioteken i Hylte och det gäller för biblioteksverksamheterna att hänga med i utvecklingen. Nu har kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för 2024–2027.