Detaljplanerna klara till skolan i Landeryd och Parkstaden

Efter långt arbete är Parkstadens detaljplan klar. Snabbare har det gått för nya skoltomten i Landeryd, som gått igenom på rekordfart.
– Vi vill hemskt gärna ha ett godkännande i fullmäktige den 1 september, säger kommunrådet Ronny Löfquist (S).

ANNONS
|

Detaljplanerna har nu varit ute på granskning och samhällsbyggnadskontoret har svart på de synpunkter som inkommit i den sista instansen. Det innebär att planerna bara ska gå igenom kommunstyrelsen innan de kan godkännas på kommunfullmäktigemötet den 1 september.

– Vi vill hemskt gärna ha upp detaljplanerna innan valet, det är väl ingen hemlighet. Framförallt Parkstaden har vi jobbat länge och så intensivt med, där det även finns ett motstånd från Moderaterna, säger kommunråd Ronny Löfquist (S), tillika ordförande i Tillväxtutskottet.

Detaljplan togs fram på ett halvår

Planerna på 80 bostäder med möjlighet för äldreboende och förskola utmed Nissan i Hyltebruk har gått igenom Tillväxtutskottet, som hade ett extra möte inför sommaren för att kunna anta förslaget. Löfquist är också nöjd att de båda detaljplanerna nu ser ut att nå ett godkännande i september.

ANNONS

– Det är väldigt skönt att kunna boka av detaljplanen för Parkstaden. Nu ska vi vidareutveckla området och hitta entreprenörer som vill bygga, säger Löfquist.

– När det gäller Landeryds skola är det väldigt skönt att vi har en detaljplan som har gått på rekordfart. När politiken har pekat med hela handen att vi vill ha en detaljplan på kortats möjliga tid så har vi också fått det levererat. Det känns bra att vi har en organisation som levererat och fixade detta på kort tid.

SBN: Vi har rättat till en del

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén Kärrman säger att kontoret och nämnden svarat upp mot de frågor som ställts i granskningsprocessen.

– Vi har en skyldighet att bemöta allt och det har vi gjort, säger hon och fortsätter:

– Vi har hanterat Parkstaden jättemycket och diskuterat det i flera omgångar så jag känner att detta är en bra genomarbetad detaljplan. Vi har rättat till en del grejer under tiden, så jag tänker att den borde kunna gå till fullmäktige utan några diskussioner och inte heller få ett överklagande mot sig.

”Vi kan inte missa några delar”

Gällande detaljplanen för skoltomten i Landeryd har en fråga varit bullersituationen, men där anser Thydén Kärrman att det går att minimera genom att bygga rätt.

– Vi känner att den är också väldigt genomarbetat och genomtänkt, så att det bör inte heller vara några problem. Där ska man få in skola, gymnastiksal och eventuellt även en förskola.

ANNONS

Finns det någon risk att man missat delar med tanke på hur snabbt det gått?

– Vi kan inte missa några delar för att det är fortfarande punkterna att det måste ut på samråd och på granskning, det kan man aldrig kringgå. Så alla formella delar är med.

LÄS MER:Nya stadsdelen Parkstaden kan få ett äldreboende: ”Vi går mot mer tillåtande detaljplaner”

LÄS MER:Parkstaden i Hyltebruk måste saneras innan bostäder byggs

LÄS MER:Två år kvar till byggstart för ny skola

LÄS MER:Slutgiltigt beslut: Landeryd får en ny skola och idrottshall

ANNONS