Demensavdelning i Torup utreddes för underbemanning

I höstas fick Sjölunda äldreboende kritik för att demensavdelningen var underbemannad. Enhetschefen på boendet berättar nu hur man kom till rätta med personalsituationen.