"Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden"

Miljonprojektet lyckades inte överleva i Hylte. Det var en tuff målgrupp och deltagarna befann sig längre från arbetsmarknaden än vad man från början trodde.