De vill ha ett tryggare Hylte med fler invånare som jobbar

Oppositionspolitikerna Anna Roos (C) och Bo Gunnar Åkesson (M) vill gå till botten med arbetslösheten bland nyanlända kvinnor och ungdomar. Nu lägger de ett eget budgetförslag för 2022 med visionen ”ett hållbart, tryggt och vackert Hylte där alla invånare behövs”.