De rev en skorsten – måste betala 46 000 kronor i straffavgift

Hyltebostäder rev en skorsten på Gamla hallens sidobyggnad utan att invänta rivningslov. Eftersom byggnaden är kulturhistoriskt värdefull måste det kommunala bostadsbolaget betala en straffavgift.