Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Patrik Mattsson och Bengt Börjesson i Käringanäs med utsikt mot granskogsridån ovanför vilken vindkraftverken kommer att resa sig.
Patrik Mattsson och Bengt Börjesson i Käringanäs med utsikt mot granskogsridån ovanför vilken vindkraftverken kommer att resa sig.

De högsta vindkraftverken planeras vid Hyltes norra gräns

En ny vindkraftspark kan komma att byggas intill Hyltes norra kommungräns, vid Käringanäs. Snurrorna ska få höjden 200 meter, högre än något av de som redan finns eller planeras i Hyltes närhet.

Projektet Vindkraft Vimmelstorp och de nio vindkraftverken presenterades redan våren 2013. Ägarskiften bland inblandade markägare la planerna på is under en längre tid. Men nu är processen igång igen; ansökan om få tillstånd att bygga lämnades till miljödomstol i höstas. Det är tyskägda Eno Energy Sweden som är sökande, med säte i Helsingborg.

Vindkraftsparken i Gislaveds kommun hamnar i sin södra kant drygt 800 meter väster om Käringanäs by, i Långaryd, och ett av verken placeras endast 200 meter från gränsen till Hylte kommun.

De höga verken - totalhöjden är 200 meter - och vindförhållandena i området gör att kraftverksparken beräknas producera 104 600 Megawattimmar el per år, vilket grovt motsvarar behovet för el och uppvärmning för 5 200 normalstora villor.

De största vindkraftverk som annars planeras i Hyltes närhet är de två 185-meter höga som RWE Renewable har fått tillstånd till utanför Fröslida, också här på utsidan av kommungränsen fast mot Halmstad.

Hylte kommuns vindkraftplan som togs i höstas och som är överklagad tillåter inom kommunen endast 150 meter höga verk och stadgar dessutom ett "respektavstånd" till närmsta bostadsbebyggelse på 1 000 meter. Vimmelstorpsparken bryter, om mark- och miljödomstolen ger tillstånd, mot båda dessa mått i förhållande till Käringanäs by. Detta är möjligt på grund av att de byggs utanför Hyltes kommungräns, reglerna och tillståndsgivningen utgår från vindkraftverkens placering, inte de boendes.

Hylte kommun har deltagit i ett av de tre tidiga samråd som varit kring planerna. Nu är det länsstyrelsen i Halland som riktar synpunkter på projektet.

I ett yttrande som är daterat i april i år begär länsstyrelsen ytterligare redovisningar av exploatörerna hur byar och boende visuellt drabbas. Man befarar bland annat de ska kunna ses från Jälluntofta kyrkby, vilken har ett riksintresse som kulturmiljö och som finns 6 kilometer från den planerade vindkraftsparken.

I tidigare yttranden har man diskuterat fladdermössen; området tycks vara artrikt. Vid en inventering påträffades inga större mängder fladdermöss, men inte mindre än 11 sorter av det lilla däggdjuret. Länsmyndigheten konstaterar att på ingen plats i Halland har man funnit lika många arter som här.

Nu utgår man från att tillståndet för driften begränsas på det vis som blivit vanligt i Halländska vindkraftsparker, att snurrorna hålls avstängda under de tider fladdermössen jagar efter insekter.

Vindkraftsparken placeras i Gislaveds kommun, alldeles intill Käringanäs i norra delen av Långaryd. Ett av de 200 meter höga verken hamnar lika många meter från kommungränsen som dess höjd.
Vindkraftsparken placeras i Gislaveds kommun, alldeles intill Käringanäs i norra delen av Långaryd. Ett av de 200 meter höga verken hamnar lika många meter från kommungränsen som dess höjd.

Byn Käringanäs får läktarplats till snurrorna

I byn Käringanäs med sex hushåll, drygt 800 meter från det närmsta verket, oroar man sig främst för bullret.

– Vi kommer att drabbas av ljud från vindkraftverken, inte bara på dagtid utan dygnet runt och 365 dagar om året, säger Bengt Börjesson, som är skriven i Värnamo men som under stora delar av året bor i det hus i byn som är hustruns föräldrahem.

Både norr och söder om Käringanäs, längs häradsvägen mellan Långaryd och Reftele, finns fler hushåll som hamnar mindre än eller ungefär kilometern från verken. Samma sak gäller i byar på Gislavedssidan av läns- och kommungränsen.

I Käringanäs, mitt emot Börjessons, bor också Patrik Matsson på sin släktgård med hustru och barn.

– Vi är oroliga för boendemiljön i stort, säger Patrik Matsson.

Han nämner bullret och synupplevelserna av de roterande vingarna på verken.

– Jag har gjort ett studiebesök till Fröslida till de vindkraftverk som finns där, för att bilda mig en uppfattning hur det ser ut och låter.

Både han och grannen Bengt pratar också om det lågfrekventa buller som man kanske inte medvetet hör men som ändå finns där och kan påverka måendet.

Förhållandena i Käringanäs är speciella. Byn ligger på en rejäl höjdrygg med en sänka mellan sig och höjderna söder om Vimmelstorp, där vindkraftverket ska byggas.

– Vi har varken vegetation eller höjder som ligger mellan oss och vindkraftsparken, påpekar Bengt Börjesson.

Till vindkraftsprojektörerna har Patrik Matsson förmedlat, vid ett av de samråd med kringboende som varit, en stämningsfull beskrivning av försommarkvällspromenad han gjorde ned till sjön Yttern. Då bland annat fladdermössen sicksackade mellan träden längs stigen ned till stranden:

"... jag satte mig ned och njöt av skönsjungande kvällspigga sommarfåglar, som exempelvis lom. Däremellan helt tyst", skrev han.

Och han avslutar sin betraktelse: "Måste jag meddela våra barn att de inte kommer att få uppleva dessa kvällar när de växer upp och blir äldre?"

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!