De är med och lyfter fritidshemmen i Hylte

Personalen på fritidshem är en del av barnens liv varje dag, både i leken och på lektionerna. I höst ska fritidspersonal från flera skolor Hylte vidareutbildas till behöriga som lärare i fritidshem, i ett nytt projekt i samarbete med Högskolan i Kristianstad.