Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Drönarbild över Hyltebruks nya planerade bostadsområde Parkstaden. Planområdet ligger centralt mellan tätortens centrum och Nissan. Området avgränsas i väster av Brogatan, i öster och norr av Nissan och i söder av befintlig bostadsbebyggelse utmed Norra Industrigatan. Bild: Hylte kommun
Drönarbild över Hyltebruks nya planerade bostadsområde Parkstaden. Planområdet ligger centralt mellan tätortens centrum och Nissan. Området avgränsas i väster av Brogatan, i öster och norr av Nissan och i söder av befintlig bostadsbebyggelse utmed Norra Industrigatan. Bild: Hylte kommun

Då hålls en utökad medborgardialog om bostadsområde intill Nissan

Kommunen bjuder in till två öppna medborgardialoger för att få in synpunkter om vad som bör finnas i det nya bostadsområdet Parkstaden. Men det är bara sakägare, exempelvis närboende, som har formell rätt att yttra sig om detaljplaneförslaget.

Samrådet, som är en del av detaljplanearbetet med Parkstaden, pågår fram till den 30 oktober. Parallellt med detta genomför Hylte kommun nu en utökad medborgardialog kring det nya bostadsområdet som är tänkt att placeras intill Nissan i Hyltebruk.

Det hålls en digital medborgardialog den 13 oktober och en fysisk träff i Forum i Hyltebruk den 14 oktober, med krav på föranmälan eftersom antalet platser är begränsat.

– Alla som vill kan tycka till om förslaget, och vi uppskattar all form av delaktighet. Det är dock enbart de som ingår i samrådskretsen: myndigheter, kända sakägare, organisationer och hyresgäster som berörs, som har formell rätt att yttra sig. De närboende som är sakägare är de som bor eller äger en fastighet som ligger inom planområdet eller direkt gränsar till planområdet, förklarar planarkitekten David Svensson.

Inom ramen för samrådet tar kommunen bara hänsyn till samrådskretsens synpunkter och det är alltså dessa parter som kan påverka det slutgiltiga detaljplaneförslaget.

Medborgardialogen för alla Hyltebor är mer ett sätt att få in förslag på vad invånarna vill se i det kommande bostadsområdet. Framför allt är det grönområdena som invånarna kan tycka till om.

Samrådshandlingar finns att hämta på kommunens hemsida och alla synpunkter ska skickas in till kommunen, antingen med post eller e-post.

Ur planbeskrivningen för Parkstaden:

”Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på fastigheten Västra Hylte 1:211 och möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på en central och kollektivtrafiknära plats i Hyltebruk. Planen ska möjliggöra för en ny attraktiv stadsdel med övervägande bostäder, med inslag av kommersiell eller offentlig service för att göra stadsdelen mer levande. Området utmed Nissans strandzon tillför stora naturkvalitéer och ska tillsammans med parken i de centrala delarna av planområdet bidra till ökad rekreation och utevistelse för de boende i och runt området.”

”Planområdet ligger centralt i Hyltebruks tätort mellan ortens centrum och Nissan. Området avgränsas i väster av Brogatan, i öster och norr av Nissan och i söder av befintlig bostadsbebyggelse utmed Norra Industrigatan. Planområdets omfattning är 6 hektar.”

I Hylte kommuns nya översiktsplan pekas planområdet för Västra Hylte 1:211 ut som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge):

”LIS-området bedöms vara lämpligt för 80-150 bostäder i form av mindre flerbostadshus i parkmiljö, med inslag av verksamheter som inte är störande för omgivningen. För detta krävs ny detaljplan.”

LÄS MER:

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här