Cyklister är målgrupp när Hylte kommun vill stärka turismen

Förra året blev ett nederlag för turismen i Hylte. Nu gör Hylte kommun en gemensam satsning med Destination Halmstad för att marknadsföra Hylteleden som ett besöksmål. Cyklisterna lyfts fram som en stor och betydelsefull målgrupp.