C: Bygg Parkstaden i trä

Från Centerpartiets sida vill man se trähus på det blivande Parkstaden.

ANNONS
|

Detaljplanen håller på utformas för det blivande bostads- och parkområde, Tre centerpartister, Håkan Bengtsson, Martina Philip Carlsson och Per Andersson, har lämnat in en fullmäktigemotion i vilken de föreslår att formuleringen ”byggnation i trä eftersträvas” skrivs in i planbestämmelserna.

Trion framhåller att Hylte är en skogskommun och att trähusproduktion därför kan ge lokala arbetstillfällen samt att trävirke är ett miljövänligt byggnadsmaterial.

ANNONS